INFORMACE pro zákazníky prodejny VENTILÁTORŮ A KABELŮ.

Po dobu uzavírky části ulice Cejl je prodejna autem přístupná z ulice Bratislavská.